Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{klima-1995-101,
    author={Klima, Valent; Kavička, Antonín; Sadloň, Ľubomír},
    title={MPE-Model of Railway Formation Yar},
    journal={ Modeling and Simulation Proceedings of the European Simulation Multiconference. - 1995. - S. 374-378.:},    
    year = {1995},
    pages = {374-378}
}