Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{lieskovsky-2011-102,
    author={Lieskovský, Anton; Janech, Ján; , },
    title={Data replication in distributed database systems in VANET environment},
    journal={ ITST 2011 [elektronický zdroj] : 11th international conference on ITS Telecommunications }, 
	ISBN = {9781612846705},    
    year = {2011},
    pages = {447-452}
}