Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1995-104,
    author={Šotek, Karel},
    title={Simulační model řízení dopravní link},
    journal={ Computer science. - Ostrava: 1995. - S. 245-249.},    
    year = {1995},
    pages = {245-249}
}