Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{cenek-1998-106,
    author={Cenek, Petr; Hrnčiar, Miroslav},
    title={Problématique actuelle de la logistique des services en Slovaquie},
    journal={ Studies of the faculty of management science and informatics University of Žilina 7. - Žilina: University of Žilina, 1998. - ISBN 80-7100-537-1. - S. 9-15. Poznámka}, 
	ISBN = {8071005371},    
    year = {1998},
    pages = {9-15}
}