Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{bezak-2004-109,
		author = {Bezák, Bystrík; Hrnčiar, Miroslav},
		year = {2004},
		title = {Quality measurement in public transport in the Slovak Republic},
		publisher = {},
		address = {}
		}