Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{hrnciar-2006-110,
		author = {Hrnčiar, Miroslav},
		year = {2006},
		title = {Aplikácia princípov systému manažérstva kvality na oblasť softvérových technológií},
		publisher = {},
		address = {}
		}