Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2009-111,
    author={Janech, Ján},
    title={UML/DSM nástroj UML.FRI},
    journal={ Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie OSSConf 2009 }, 
	ISBN = {9788089276165},    
    year = {2009},
    pages = {29-37}
}