Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2005-112,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Postdienstleistungen - Verbesserung von Track & Trace durch RFID-Technologie},
    journal={ Sächsische Fachtagung Workshop "LBS und RFID - Lösungsansätze in Logistik und Verkehr" : 14.-15. November 2005 in Stary Smokovec (SK). - ISSN 1611-8839. - Dresden},    
    year = {2005},
    pages = {109-112}
}