Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{lieskovsky-2011-113,
    author={Lieskovský, Anton; Janech, Ján; , },
    title={Data replication in distributed database systems in VANET environment},
    journal={ ICSESS 2011 : proceedings 2011 IEEE 2nd international conference on software engineering and service science }, 
	ISBN = {9781424496969},    
    year = {2011},
    pages = {304-307}
}