Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{-2010-114,
    author={, ; Janech, Ján},
    title={DSM nástroj UML .FRI vo vzdelávaní},
    journal={ Datakon 2010 : proceedings of the annual database conference }, 
	ISBN = {9788073684242},    
    year = {2010},
    pages = {141-148}
}