Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Zarnay-2006-115,
    author={Žarnay, Michal; Sadloň, Ľubomír},
    title={Prevod sieťového grafu technologického postupu spracovania vlaku na Petriho sieť},
    journal={ Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 14, č. 1 (2006), s. 19-25.:},    
    year = {2006},
    pages = {19-25}
}