Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{-2010-116,
    author={, ; Janech, Ján},
    title={DSM tool UML .FRI in educational process},
    journal={ Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 8, No. 2 (2010), s. 3-10. Poznámka: Článok bol publikovaný aj v zborníku}, 
	ISBN = {9788055404950},    
    year = {2010},
    pages = {3-10}
}