Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2010-117,
    author={Janech, Ján; , },
    title={Distributed database system in vehicular ad-hoc network environment},
    journal={ Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 8, No. 2 (2010), s. 95-104. Poznámka: Článok bol publikovaný aj v zborníku}, 
	ISBN = {9788055404950},    
    year = {2010},
    pages = {95-104}
}