Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{sadloň-2010-118,
    author={Sadloň, Ľubomír; Janech, Ján},
    title={Prvé skúsenosti s Objects First},
    journal={ INFORMATIKA XXIII/2010 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference }, 
	ISBN = {9788073753948},    
    year = {2010},
    pages = {111-112}
}