Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2010-119,
    author={Janech, Ján; , },
    title={DSM nástroj UML .FRI vo výučbe},
    journal={ INFORMATIKA XXIII/2010 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference }, 
	ISBN = {9788073753948},    
    year = {2010},
    pages = {49-50}
}