Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2006-12,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Simulační model výlukové činnosti na železniční síti},
    journal={ EURNEX - Žel 2006 : "Ku konkurencieschopným železničným systémom v Európe" = "Towards the competetive rail systems in Europe" },    
    year = {2006},
    pages = {153-161}
}