Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2010-120,
    author={Janech, Ján},
    title={Distributed database systems in the dynamic networks environment},
    journal={ International journal on information technologies and security. - ISSN 1313-8251. - Year 2, no. 1 (2010), s. 43-52.:},    
    year = {2010},
    pages = {43-52}
}