Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2009-121,
    author={Janech, Ján; , },
    title={DSM nástroj UML .FRI},
    journal={ Objekty 2009 : 14. ročník konference, Hradec Králové, 5.-6. listopadu 2009 }, 
	ISBN = {9788074350092},    
    year = {2009},
    pages = {84-93}
}