Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2010-122,
    author={Janech, Ján; , },
    title={Architecture of plugin management system in UML .FRI tool},
    journal={ Objekty 2010 : sborník příspěvků jubilejního patnáctoho ročníku konfference }, 
	ISBN = {9788073688998},    
    year = {2010},
    pages = {41-52}
}