Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrkut-2010-123,
    author={Hrkút, Patrik},
    title={Architecture of providing services in intelligent transportation systems using semantically defined information},
    journal={ Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 12, No. 3A (2010), s. 75-79.},    
    year = {2010},
    pages = {75-79}
}