Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{hrnciar--126,
		author = {Hrnčiar, Miroslav; Škvarek, Ondrej},
		year = {},
		title = {Zhlukovanie objektov pre posudzovanie kvality komunikačnej obsluhy územia},
		publisher = {},
		address = {}
		}