Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{-2011-127,
    author={, ; Kršák, Emil},
    title={C# wrapper or C++/CLI?},
    journal={ Objekty 2011 : proceedings of the 16th international conference on object-oriented technologies }, 
	ISBN = {9788055404523},    
    year = {2011},
    pages = {158-164}
}