Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{toth-2011-128,
    author={Toth, Štefan},
    title={Open source .NET libraries for image processing, recognition and computer vision},
    journal={ Objekty 2011 : proceedings of the 16th international conference on object-oriented technologies }, 
	ISBN = {9788055404523},    
    year = {2011},
    pages = {165-171}
}