Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{matiasko--129,
		author = {Matiaško, Karol; Kršák, Emil; Hrkút, Patrik; Zábovský, Michal},
		year = {},
		title = {Inteligentný dopravný systém ako Integrovaný systém},
		publisher = {},
		address = {}
		}