Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-1996-131,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Erreichbarkeit als Qualitätsfaktor der Verkehrsinfrastruktu},
    journal={ Doprava a kvalita 1. 4. medzinárodné vedecké dopravné kolokvium EIPOS. - Žilina: ES VŠDS, 1996. - ISBN 80-7100-337-9. - S. 197-201. Poznámka}, 
	ISBN = {8071003379},    
    year = {1996},
    pages = {197-201}
}