Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{sadloň-2008-133,
    author={Sadloň, Ľubomír; Janech, Ján},
    title={Informatika na FRI ŽU v Žiline},
    journal={ INFORMATIKA XXI/2008 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference }, 
	ISBN = {9788073021511},    
    year = {2008},
    pages = {-}
}