Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{klima-1995-134,
    author={Klima, Valent; Kavička, Antonín; Sadloň, Ľubomír},
    title={Architecture of Formation Yard Simulation Mode},
    journal={ Proceedings of the 17-th International Czech-Poland-Slovak Colloqium. Workshop ADVANCED SIMULATION OF SYSTEMS. Vol. 1. - Ostrava: TU, 1995. - S. 174-179.},    
    year = {1995},
    pages = {174-179}
}