Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{hrnciar-2004-135,
		author = {Hrnčiar, Miroslav; Kučerová, Zuzana},
		year = {2004},
		title = {Information and communication technologies in the Slovak Republic},
		publisher = {},
		address = {}
		}