Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2004-136,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Transport engineering education - quality requirements},
    journal={ Mobilita '04 [elektronický zdroj] : 9th international scientific conference, May, 6th-7th, 2004, Bratislava, Slovak Republic },    
    year = {2004},
    pages = {-}
}