Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2004-137,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={The relationship between the customer satisfaction and process performance measurement},
    journal={ Ekonomie a management = Economics and management : vědecký ekonomický časopis. - ISSN 1212-3609. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 61-65.},    
    year = {2004},
    pages = {61-65}
}