Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2004-138,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Quality measurement in public transport},
    journal={ 7. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave = 7th international conference "Public passenger transport" : 26.-27. október 2004, Bratislava }, 
	ISBN = {8023304984},    
    year = {2004},
    pages = {95-98}
}