Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2004-139,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Možnosti priemetu výsledkov výskumných projektov do vzdelávania v oblasti kvality},
    journal={ Kvalita pedagogiky kvality : vedecké práce z 1. vedeckej konferencie, Piešťany, 10.-11. jún 2004 }, 
	ISBN = {8088914582},    
    year = {2004},
    pages = {31-33}
}