Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{bachrata-2009-14,
    author={Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek},
    title={Rozumejú naši žiaci a študenti pravdepodobnosti a štatistike?},
    journal={ 41. konferencia slovenských matematikov : 26.-29. november 2009, Jasná pod Chopkom. - Žilina}, 
	ISBN = {9788055401331},    
    year = {2009},
    pages = {16-17}
}