Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{ruzbarsky--140,
		author = {Ružbarský, Ján},
		year = {},
		title = {Grafické nástroje pre podporu dopravnej technológie},
		publisher = {},
		address = {}
		}