Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{cimrak-2011-142,
    author={Cimrák, Ivan},
    title={Inverse thermal imaging in materials with nonlinear conductivity by material and shape derivative method},
    journal={ Mathematical methods in the applied sciences. - ISSN 0170-4214. - Vol. 34, no. 18 (2011), s. 2303-2317.:},    
    year = {2011},
    pages = {2303-2317}
}