Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1998-145,
    author={Šotek, Karel},
    title={Uplatnění simulačního modelu řízení traťového úseku},
    journal={ MOSIS '98. Modelling and Simulation of Systems : 32nd Spring International Conference. Vol. 3. - Ostrava}, 
	ISBN = {8085988259},    
    year = {1998},
    pages = {103-106}
}