Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{hollarek--146,
		author = {Hollarek, Tomáš; Čorej, Ján; Čorejová, Tatiana; Matiaško, Karol; Hrnčiar, Miroslav; Klimo, Martin; Faith, Peter; Kazda, Antonín; Surovec, Pavel; Ďurčanská, Daniela; Voleský, Karel; Gombitová, Janka; Majerčák, Jozef; Húsenicová, Jarmila; Kušnierová, Jela; Molnár, I.; Oravcová, B.; Paľo, Jozef; Holeščáková, Eva; Čelko, Ján; Cenek, Petr; Janáček, Jaroslav; Jánošíková, Ľudmila},
		year = {},
		title = {Komunikačná obsluha územnosprávneho celku},
		publisher = {},
		address = {}
		}