Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrkut-2012-147,
    author={Hrkút, Patrik; Kršák, Emil; Matiaško, Karol},
    title={Aplikácia inteligentných dopravných systémov ako projekt cezhraničnej spolupráce},
    journal={ Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 2 : medzinárodná vedecká konferencia, 29-03.2012-30.03.2012, [Žilina]. - [Žilina]}, 
	ISBN = {9788097101817},    
    year = {2012},
    pages = {46-53}
}