Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2000-15,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Tavač, Viliam},
    title={GTN-DOZ - graficko-technologická nadstavba dálkového ovládacího zařízení},
    journal={ Žel 2000 : železnice na prelome tretieho tisícročia (3. časť). - Žilina}, 
	ISBN = {8071350540},    
    year = {2000},
    pages = {137-142}
}