Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2004-150,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Diagnostika organizácie prístupmi manažérstva kvality},
    journal={ Diagnostika podniku, controlling a logistika : II. medzinárodná vedecká konferencia },    
    year = {2004},
    pages = {96-101}
}