Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-1998-153,
    author={Šotek, Karel},
    title={Realizace informačních systémů základního řízení v železniční doprave},
    journal={ Konference k 5. výročí založení Fakulty dopravní ČVUT s mezinárodní účastí. - Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 1998. - S. 170-173.},    
    year = {1998},
    pages = {170-173}
}