Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2011-156,
    author={Janech, Ján; Sadloň, Ľubomír},
    title={Views on the class in teaching object oriented programming},
    journal={ Objekty 2011 : proceedings of the 16th international conference on object-oriented technologies }, 
	ISBN = {9788055404523},    
    year = {2011},
    pages = {1-6}
}