Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2011-157,
    author={Kršák, Emil; Kvet, Marek; Toth, Štefan},
    title={OBU.FRI - plugin-based application in .NET for the on-board-unit of a vehicle},
    journal={ Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 285-290.:},    
    year = {2011},
    pages = {285-290}
}