Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{krsak-2011-159,
    author={Kršák, Emil; Matiaško, Karol},
    title={Systémy na podporu riadenia a monitorovania dopravy, s podporou informačných a znalostných databáz},
    journal={ Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 297-300.:},    
    year = {2011},
    pages = {297-300}
}