Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

		@book{bachraty-2009-16,
		author = {Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Tavač, Marek},
		year = {2009},
		title = {Algorithm for generating text descriptions of bit calendars},
		publisher = {},
		address = {}
		}