Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{sadloň-2009-161,
    author={Sadloň, Ľubomír; Gábor, Miroslav},
    title={Modelovanie technologických procesov sieťovými grafmi},
    journal={ Infotrans 2009 : Pardubice, 28. dubna 2009 }, 
	ISBN = {9788073951719},    
    year = {2009},
    pages = {103-109}
}