Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{ruzbarsky-2000-164,
    author={Ružbarský, Ján},
    title={Algoritmy pre generovanie tabuliek knižného cestovného ruchu},
    journal={ Riadenie a informatika v novom tisícročí - MI 2000. 1. diel : zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina}, 
	ISBN = {8071007579},    
    year = {2000},
    pages = {235-239}
}