Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{-2011-167,
    author={, ; Kršák, Emil},
    title={NEC LinkBird MX - development platform for VANET applications},
    journal={ Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 159-161.:},    
    year = {2011},
    pages = {159-161}
}