Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2012-169,
    author={Janech, Ján; Lieskovský, Anton; Kršák, Emil},
    title={Comparation of strategies for data replication in VANET environment},
    journal={ WAINA 2012 [elektronický zdroj] : 26th IEEE international conference on Advanced information networking and applications workshops }, 
	ISBN = {9780769546520},    
    year = {2012},
    pages = {575-580}
}