Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{janech-2011-170,
    author={Janech, Ján; , },
    title={Principles of DSM applied in education and research with UML .FRI tool},
    journal={ Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2011 }, 
	ISBN = {9788097045715},    
    year = {2011},
    pages = {67-73}
}